Kako najti mentalno moč, potrebno za tek

Ob iskanju razloga za pomanjkanje motivacije za tek je potrebno dobro razumeti vlogo razmerja vloženo-dobljeno, ki je vsajeno globoko v naš limbični sistem.

Razmerje med vloženim in dobljenim definira učinkovitost dejanja ali odločitve ter določa naš odnos do rezultata. Za preživetje v preteklosti in razvoj človeške vrste je bila ključnega pomena dovolj visoka učinkovitost, ki je omogočila obstoj. Evolucija in entropija brišeta neučinkovite sisteme ter dvigujeta tiste bolj učinkovite. Učinkovitost gibanja je bila ključna za preživetje. Zato tudi bolj učinkovito gibanje občutimo kot prijetno in dobro, neučinkovito pa kot neprijetno in boleče. Skozi odraščanje se otrok uči urejenosti in tako izboljšuje svojo učinkovitost. Ko je dovolj učinkovit za obvladovanje trenutnih zahtev in obremenitev, ga radovednost žene naprej.

Učinkovitost je osnova za življenje brez bolečin in nam omogoča učinkovito zmanjševanje entropije. Z opazovanjem in izboljševanjem učinkovitosti ustvarjamo pogoje za življenje, rast in veselje.

Čedalje bolj boste spoštovali pomen učenja, ki bo vplival na večjo urejenost, kompleksnost in učinkovitost, vzporedno s tem pa zmanjševali odvisnost od nepotrebnih tehnologij in tek izvajali vestno in skrbno. Tako ohranimo osebno svobodo, želje, cilje ter urimo sposobnosti, da vse željeno dosežemo. Ob tem pa se zavedamo tako pravic kot dolžnosti, ki iz tega izhajajo. Površen in nepozoren tek bo tako hitro kaznovan s slabim rezultatom in neželjeno bolečino ali poškodbo. Enako kot pri katerem koli delu.

Zato pri AEQ vajah® dajem tolikšen poudarek na povečanje urejenosti, kompleksnosti in učinkovitost gibov ter dvig jasnosti komunikacije znotraj nas. Skozi vaje se nam postopoma vrnejo že izgubljene sposobnosti; izboljšamo jih z manj truda, a z več občutka, znanja in radovednosti. To miselnost skušajmo prenesti tudi na druga področja svojega življenja; tako bomo z leti postali boljši, modrejši in učinkovitejši, entropijo pa nadzorovali. Hkrati pa vaje nagrajujejo vestnost in odgovornost ter kaznujejo vihravost, pretiravanje in ignoriranje realnega stanja v telesu.

 

Tekaški gibi in učinkovitost

Učinkovitost nam prija in nas spravi v dobro voljo. Dobro razmerje med vloženim in dobljenim občutimo kot prijetno in v tem uživamo. Slabo razmerje nas jezi, razočara, povzroči strah in tesnobo ter napetost in bolečine. AEQ vaje in praktično razumevanje odnosa akcija/reakcija omogočajo izboljšanje razmerja med vloženim trudom in dobljenim gibom, izboljša pravilno krajšanje in sproščanje mišic v gibanju ter izboljšajo vedenje, čutenje in razumevanje tega, kar delamo. Šele takrat razumemo počutje in se lahko odločamo, kaj spremeniti, da bi izboljšali razmerje, posamezen gib nam pomaga to tudi občutiti. Tek nam bo lažji, ljubši, po njem se bomo celostno bolje počutili. To vse so znaki, da smo izboljšali učinkovitost in zmanjšali trud. Skladno s tem nam bo rasla tudi želja po teku in tek ne bo več posledica dovolj močne volje ali odločenosti. Odvisnost od močne volje, jasno kaže na neučinkovitost tega, kar delamo, saj z močno voljo nadomeščamo pomanjkanje notranje življeske radosti in želje po življenju, ki jo učinkovitejše gibanje ustvarja.

Razumevanje in praktična uporaba teh povezanosti sta ključnega pomena za konstanten napredek v življenju. AEQ metoda® povečuje mišljenjske spretnosti, kar nam omogoča prilagoditev novih informacij za domačo rabo, delo in tek. V želji po pozitivnih rezultatih moramo te informacije ustvarjalno prilagoditi svojemu življenju. To je pa mogoče le ob dobri povezanosti telesa in duha.

Ustvarjalna prilagodljivost je lahko videti kot igra, in dejansko je igriva, kljub temu pa zahteva stil mišljenja, ki je tako logičen in zaporeden kot tudi intuitiven in globoko oseben – na kratko, je celostno-možganski miselni proces za uspešno reševanje problemov.

Ob pomanjkljivi povezavi prihaja do premlevanja o problemih, kar je lahko negativno. Vprašanja, kot so, kaj je narobe?, kdo je zmešal štrene?, zakaj se to dogaja meni?, kdo je kriv?, se vsa ukvarjajo s tem, kaj je narobe. Posrkajo vam moč in ustvarjalnost, hkrati pa ustvarijo občutek tesnobnosti, ki je vse prepogosto motiv za tek, da bi se ob njem oddahnili – od samih sebe, notranje napetosti, praznine.

Premišljevanje o izidu pa je pozitivno. Je nasprotje premišljevanja o problemu, ki pelje k pravilni usmeritvi in ne dovoli utapljanja v negativnih mislih. Pri ciljnem mišljenju se vprašamo, kaj imamo pod nadzorom, kaj lahko storimo, kaj nas bo razgibalo, kaj motiviralo, kako lahko spremenimo položaj. Ciljno mišljenje spremeni probleme, ki energijo črpajo, v cilje, ki z energijo polnijo.

Premišljujmo več o rešitvi kot o problemu. Predstavljajmo si, kakšen bi bil občutek, da živimo v svoji rešitvi. Ta način razmišljanja med problemom in rešitvijo ustvari napetost, ki se po naravi nagiba k temu, da se razrešuje v pozitivno smer.

Če imamo težavo z motivom za tek, je najboljša rešitev preverjanje s tekom povezanih motivov, čustev ter počutja. Spremenimo odnos do sebe in teka. Preveč trpljenja in trme, premalo užitka, lahkotnosti in mehkobe kažejo na neučinkovitost. Ta telo kaznuje z odpovedjo poslušnosti in pripravljenosti izpolnjevati ukaze iz glave.

 

Aleš Ernst, avtor AEQ metode in avtor AEQ dihanja

Preberite še:

Ob iskanju razloga za pomanjkanje motivacije za tek je potrebno dobro razumeti vlogo razmerja vloženo-dobljeno, ki je vsajeno globoko v naš limbični sistem. Razmerje med vloženim in dobljenim definira učinkovitost dejanja....