Vpliv potlačene jeze na odnose

Agresivna čustva so največkrat potlačena in hkrati najmočnejša. Dolgoletna potlačenost teh čustve ustvarja nepravilno delovanje večine telesnih sistemov in uničuje tako telo kot um.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Preberite še: