Gorazd Ažman, Učitelj AEQ metode 2. stopnje -Spremembe v modelih razmišljanja razviti skozi šolanje AEQ metode

Spremembe v modelih razmišljanja razviti skozi šolanje AEQ metode

Prva velika sprememba je bilo močno povečanje razumevanja pomena teorije in prakse. Najprej sem prebral knjigo Lahkotno iz kroničnih bolečin kjer sem predvsem uspel teoretično razumeti refleks rdeče in zelene luči in travma refleks ter nastanek SMA. Po udeležbi na delavnici sem se naučil izvajati vaje in skozi prakso povečal razumevanje vpliva izvajanja vaj na odpravo SMA.

Nadalje sem preko obiska individualnih terapij začutil kako pomembno je pozitivno razmerja med vloženim in dobljenim. Lahko sem primerjal učinek izvedbe vaje med individualno terapijo v primerjavi z delavnico in izvajanjem doma ter povečanje razumevanja načina izvajanja vaj – pozorno izvajanje vaj, postopno povečevanje zahtevnosti/kompleksnosti.

Na individualni terapiji sem prvič spoznal in dojel pomen entropije – preko usmerjanja pozornosti v izvedbo vaje na čim bolj učinkovit način.

Razumevanje slednjega (2 zakon termodinamike) sem močno nadgradil na izobraževanjih za učitelje. Spoznanj mi močno koristi tudi v vsakdanjem življenju pri opravljanju nalog doma in v službi. Iz navade, da se »zaženem« v naloge, jih raje premislim, ko sem utrujen se ustavim in preneham, delo večkrat razporedim med sodelavce.

Zelo pomemben model razmišljanja vtkan v AEQ metodo je razumevanje povezave med razumom in telesom. Posebej, ko se učimo česa novega razum rad prehiteva telo. Pri učenju novega je pomembno razumeti, da telo potrebuje čas, da se nauči nekaj novega. A danes se večini mudi naučiti prehitro, potem so bodisi razočarani ali pa pride do napake, poškodbe. Posledično se preneha učenje in vrne se, k starim vzorcem razmišljanja in delovanja.

Pri mojem delu in življenju pa sem se skozi AEQ naučil in začel uporabljati pomen povratne informacije in razumevanja navodil in opazovanje ljudi, njihovih reakcij in rabo besed. Na izobraževanju sem lahko videl, kako različne izvedbe vaj dobimo z istimi navodili in kako različno ljudje razumejo navodila in tudi občutijo izvedbo vaj. V življenje sem zato vpeljal tako »preverjanje« razumevanja navodil, kot preverjanje stanja v katerem se ljudje nahajajo.

Temu vsemu pa sem dodal opazovanje ljudi (drža, obrazna mimika, kretnje) skozi razumevanje primernega vedenja v dani situaciji. Tu je bila največja razlika v primerjavi s preteklim modelom razmišljanja. Ljudi sem precej opazoval že pred tem, a le skozi »eno dimenzijo«. Torej opazovanje v kombinaciji s situacijo je druga dimenzija, tretja pa je bilo poslušanje in razbiranje besed, oziroma raba besed. Tu se mi je odprlo čisto novo področje. Na to prej nisem bil preveč pozoren, morda sem kdaj nekoga bolj ali manj »začutil«, da mi ne paše, pa nisem točno vedel zakaj. Seveda se zavedam, da vse to nebi bilo možno, če nebi uspel zmanjšati SMA in povečati prožnost membrane, ki mi omogoča bolje zaznavati kaj se dogaja okoli mene in v meni.

 

Gorazd Ažman, Učitelj AEQ metode 2. stopnje

Preberite še:

Prva velika sprememba je bilo močno povečanje razumevanja pomena teorije in prakse. Najprej sem prebral knjigo Lahkotno iz kroničnih bolečin kjer sem predvsem uspel teoretično razumeti refleks rdeče in zelene luči in travma refleks ter nastanek SMA. Po udeležbi na...