Gorazd Ažman, Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje -Tridelni dihalni ritem

Domača naloga izobraževalnega programa za učitelja AEQ dihanja 1. stopnje, – Tridelni dihalni ritem

Priznam, da je moje razumevanje tridelnega dihalnega ritma po dveh tednih sodelovanja na programu bistveno drugačno, kot po seminarju za učitelja dihanja. Če si priznamo ali ne, je to kolikokrat neko informacijo dobimo, ob kakšni priložnosti in kako se nas dotakne, zelo pomembno kako jo dojamemo in začnemo razumeti.

Ker sem se prekinitve zavedal že prej, z njo sem se srečal pri specifičnih dihalnih vajah, zame največji preskok v razumevanju predstavljala razlaga posameznih faz dihanja. Z današnjim znanjem in razumevanjem mi je jasno, da sem se dihalne prekinitve zavedal prav zaradi izvajanja omenjenih dihalnih vaj. Največja razlika pa je v tem, da sem pred 15timi leti zgolj izvajal vaje. Čutil sem spremembe po dihanju, lahko sem bil bolj sproščen po vajah ne pa v življenju. Spomnim se tudi, da sem postal bolj dovzeten oziroma prej sem zaznal, kako v meni raste napetost v odvisnosti od dogajanja v okolici. Ampak si z vsem tem nisem znal pomagati. V resnici sem bil po daljšem obdobju izvajanja dihalnih vaj zmeden. Boljše zaznave nisem znal koristno uporabiti za analizo tega kar se dogaja v meni in kaj in v kolikšni meri name vpliva. Je to upravičeno ali ne. Poleg tega tudi nisem znal učinkovito uporabiti zmožnosti sprostitve na eni strani in viška energije na drugi. Prišlo je do tega, da sem iz jutranje sproščenosti le še hitreje in pogosto močneje dobesedno preskočil v stanje napetosti. Kratkoročne koristi so zbledele in motivacija za izvajanje vaj je izzvenela. Vaje sem koristil kot »zdravilo« za odpravo stanja in ne kot orodje, ki mi lahko pomaga postopoma odpraviti vzroke.

Danes opažam predvsem to, da se v sproščenem stanju lahko lepo prepustim premoru med izdihom in vdihom. Opazim tudi, da se mi pri nekaterih obremenitvi in stresu v službi odmor skrajša. Zavedam se, da s tem tudi povratno na telo vplivam negativno, saj je tako stanje simpatično in vztrajanje v takem stanju težavno.

Generalno pa pogosteje in odločneje povem svoje mnenje in odzivi so pozitivni. Moja stališča so pogosto sprejeta, sogovorniki jih sprejmejo, saj vidijo da stojim za njimi. Na drugi strani pa mi zmožnost sprostitve pri mojem delu pomaga pri kreativnem razmišljanju, ki je zaželena pri mojem delu. Podobno je v domačem okolju, a gre tam nekoliko počasneje, kar je razumljivo. Z družino sem več časa, čustvena navezanost je večja, a na drugi strani motivacija višja. V zadnjih dveh mesecih je imel oče zdravstvene težave, ki so posledica adaptacije na čustveno delovanje. Ker sem se v tem obdobju z njim več pogovarjal, sem opazil, da sem mu bolj podoben, kot sem mislil. No od tu motivacija, saj se želim izogniti nekaterim stanjem, do katerih pripeljejo vedenjski vzorci, ki so tudi v moji podzavesti.

 

Gorazd Ažman, Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje

 

Preberite še:

Priznam, da je moje razumevanje tridelnega dihalnega ritma po dveh tednih sodelovanja na programu bistveno drugačno, kot po seminarju za učitelja dihanja. Če si priznamo ali ne, je to kolikokrat neko informacijo dobimo, ob kakšni priložnosti in kako se nas dotakne, zelo...