Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Gregor Marinšek

Začetek seminarja sem pričakal s precej velikimi pričakovanji. Predvsem sem želel spoznati razliko med navadno klinično somatiko, Feldenkresis metodo in AEQ metodo. Z vsemi sem se v preteklosti bežno srečal in nisem zaznal bistvenih razlik. Princip delovanja mi je deloval enak: z zavestno pozornostjo aktivirati in sproščati mišice ob dokaj enostavnih gibih. Prav tako nisem dobil občutka, da se katera metoda posebej ukvarja z vzroki nastanka kroničnih bolečin ali gibalnih omejitev. Z delovanjem na CŽS pač skušamo mišice prepričati, da se, ko to ni potrebno, napetost v njih z manjša in da se posledično sprostijo.

Čeprav še nisem uspel povezati vsega in imeti jasno sliko, kaj AEQ metoda je, vem da se s človekom ukvarja izrazito celostno in poglobljeno. Daje jasno vedeti, da je vsak človek unikat in za vsakega ne velja ista diagnoza, ampak tudi da za vsakega od nas veljajo iste osnovne zakonitosti. Gravitacija je za vse enaka, ne glede na to, kako jo doživljamo.To je začetek obravnave vsakega posameznika; da se sprejme takšnega kot je, da dojame realnost.

Zavedanje samega sebe skozi gibanje je tisti most, ki povezuje zavest (kar želimo narediti) in podzavest (kompleksnost gibalnega odziva). Je direktni odraz stanja posameznika. Ko imamo enkrat uvid v naše stanje, ga lahko spremenimo. Z iskanjem učinkovitosti v gibanju se začne iskanje globine človekovega individuuma in dobimo možnost najti vzroke za lastne težave ter jih z ustreznim soočanjem z njimi tudi odpraviti. AEQ vaje tako lahko postanejo ultimativno transformacijsko orodje za povezovanje uma in telesa. Doživel sem jih kot nek preplet znanosti in duhovnosti, kar življenje vsekakor je.

Seminar je na prvi pogled deloval sproščeno in spontano pripravljen. Vsebine so se odpirale sosledično ena za drugo in ne po učbeniku. Na ta način so nam postale bližje in bolj razumljene. Zelo dobro so bile podkrepljene s primeri in asociacijami. Glavna pri vsem tem so bila pa osebna spoznanja in predvsem lastni občutki ob navezovanju se na konkretne primere ter ob izvajanju vaj. Udeleženci seminarja smo se sčasoma odprli in še dodatno vnesli uporabniško izkušnjo. Kot učitelji ne moremo in ne smemo pri svetovanju in učenju izhajati le iz sebe, temveč moramo upoštevati doživljanje realnosti tudi drugih. Ego nas iz takšnih in drugačnih razlogov žene v nek fazni zamik, ki nam posledično povzroča težave. To gravitacijsko nihalo, ki deluje na vse nas, mi je bilo res nekaj novega. Nihče mu ne more uiti, ga prirediti ali obiti.

Dobiti spoznanja o svobodi in uživanju v gibanju je bistvo seminarja 1. stopnje. Doživeti to vsekakor sproži malo evforije. Vsekakor je treba paziti, da gravitacijski nihaj ob temu ni premočan. Kajti ta občutek ekspanzije pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za to. Mi sami smo odgovorni za učinkovito delovanje našega organizma in za čim manjšo entropijo. Nobeden učitelj, duhovnik ali zdravnik ne more tega narediti namesto nas. To pa je nekaj, v kar sem vedno verjel.

Hvala ti za to izkušnjo in vsa znanja, ki si nam jih podal.

Gregor Marinšek, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Preberite še:

Začetek seminarja sem pričakal s precej velikimi pričakovanji. Predvsem sem želel spoznati razliko med navadno klinično somatiko, Feldenkresis metodo in AEQ metodo. Z vsemi sem se v preteklosti bežno srečal in nisem zaznal bistvenih razlik. Princip...