Mnenje o AEQ metodi® 3. stopnje, Samo Šinik

Že sama odločitev udeležiti se izobraževanja za učitelja 3. stopnje zahteva od posameznika temeljit premislek in odločitev. Če si se prej z AEQ metodo ukvarjal zgolj za urejanje lastnih težav, omejitev in bolečin ter za lastno veselje in hobi, s 3. stopnjo postane proces izobraževanja mnogo bolj kompleksen, zahtevnejši in od posameznika zahteva celoto. To celoto mora posameznik kot somo prepoznati pri samem sebi, da se lahko poglablja in širi svoje občutke in znanja naprej v neslutene širine in globine. To pomeni vzpostaviti boljši stik uma s telesom, pomeni poglabljanje, odkrivanje, spoznavanje samega sebe, spoznavanje realnosti, ki zna biti včasih precej kruta.

Odločil sem se in stopil na pot novih občutkov, znanj in spoznaj.

5 modulov – 10 protokolov – mnogo teorije in prakse.

Vsak modul je bila izkušnja zase.

Odlična kombinacija teorije in prakse skozi vse module. Vodenje vaj oziroma delavnice je bila na 3. stopnji malodane sprostitev, preko katere pa smo vseeno vedno znova spoznali kje smo trenutno. Prav pri vseh je bilo zaznati spremembo, tako v načinu vodenja, sposobnosti boljšega zaznavanja dogajanja pri udeležencih, večjih detajlov in celo vodenja izven okvirjev naučenih na AEQ seminarjih. Naša čutila, predvsem naša membrana, so nam omogočila vedno večje učinkovitosti.

Učenje protokolov, korak za korakom in bilo jih je mnogo. Sledili so si v logičnem zaporedju. Spoznavali in učili smo se jih iz treh zornih kotov – v treh osebah – kot opazovalci, kot stranka in kot izvajalec (učitelj). Prav to nam je omogočilo, da se učeno zapomnimo, naučimo in razumemo. Vsak korak protokola smo tako dobro občutili na svoji lastni koži, spoznavali globje občutke, ki nam jih je podajalo telo in vse skupaj povezovali s teorijo, vsak posamezno pa še s svojim notranjim dogajanjem. Naše počutje se je iz dneva v dan spreminjalo, prav tako se je spreminjala klima in komunikacija v skupini. Aleš je s svojim pretanjenim občutkom dobro prepoznaval posameznikovo dogajanje, kot tudi vzdušje v skupini. Včasih nas je gladil, včasih pa kruto postavil pred dejstva in nam pomagal na naši poti spoznavanja realnosti. Včasih se je umaknil in čakal da se sami »prekuhamo« in razrešimo, kar se je v nas nabralo. Vsak posamezen teden, vsak posamezen modul je na vsakem od nas pustil močan vtis, vsak posameznik se je lahko mnogo naučil in spremenil. Spremembe na telesni in čustveni ravni, vedno večja usklajenost uma s telesom. Z večjo gibalno svobodo, večjim redom in umirjenostjo v nas samih smo postajali vedno bolj odločni in usklajeni tudi pri izvajanju protokolov. Ko se je posamezen modul po tednu dni zaključil, se je dogajanje v nas samih kar nadaljevalo in nadaljevalo. Spoznavali smo spremembe na/v sebi, kot tudi spremembe od delu s strankami. Razumevanje in dojemanje AEQ metode smo med moduli nadgrajevali z branjem literature in pisanjem člankov.

Izobraževanje za učitelja 3. stopnje je tako izkušnja, ki se ne da primerjati s katerim koli izobraževanjem do sedaj, zaradi katere sem spremenil pogled in odnos do življenja, do samega sebe, družine, dela, športa,…

AEQ metodo z veseljem učim naprej, saj je moja lastna izkušnja tista, ki potrjuje da je metoda prava in učinkovita.

Samo Šinik, Učitelj AEQ metode 3. stopnje

Preberite še:

Že sama odločitev udeležiti se izobraževanja za učitelja 3. stopnje zahteva od posameznika temeljit premislek in odločitev. Če si se prej z AEQ metodo ukvarjal zgolj za urejanje lastnih težav, omejitev in bolečin ter za lastno veselje in hobi, s 3. stopnjo postane proces...