Simona Benedičič, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje – Zakon o vzajemnem učinku in zakaj je tako pomemben del AEQ metode

AEQ metoda razume človeka kot del narave na katero delujejo fizikalni zakoni. Eden izmed teh je 3. Newtonov zakon o vzajemnem učinku, ki razlaga: če prvo telo deluje na drugo z neko silo, potem tudi drugo telo deluje na prvo z nasprotno enako silo.

AEQ metoda nas v prvi vrsti seznani, da ta zakon deluje in vpliva na naša življenja, če mi to želimo ali pa ne. Na ta način stopimo in nezavestne nekompetentnosti v zavestno nekompetentnost. To dejstvo nas lahko prepriča, da začnemo delovati drugače, kot bi sicer, če tega ne bi vedeli. Če veš, da te opoldansko poletno sonce lahko konkretno opeče, pripraviš vso potrebno zaščito za kožo.

Najbolj smiselno je, da delovanje narave (oz. fiziko) obrnemo čim bolj sebi v prid. Če tega ne upoštevamo pravzaprav pomeni, da (po nepotrebnem) ustvarjamo upor. »What you resist, persists«.

Uporaba 3. Newtonovega zakona je osnova edinstvenega pristopa AEQ metode in pomembna prednost pred drugimi podobnimi metodami za izboljšanje učinkovitosti gibanja.

Princip akcije-reakcije uporabljamo pri učenju in izvajanju  AEQ vaj za boljše in lažje občutenje gibov. To vodi v večjo učinkovitost. Zakon velja za elemente, ki so med sabo povezani. Tako kot sta povezana komolec in rama je povezano naše celo telo. Je preplet elementov, ki delujejo (posredno in neposredno) drug na drugega. Ta zakon nam je vodilo pri vajah, da vidimo, kakšna je dejansko naša povezanost: med zavestjo in telesom in kakšna je usklajenost in kompleksnost med posameznimi gibi in deli telesa.

Z AEQ vajami se učimo delovanja tega zakona in praktično uporabo le-tega lažje prenesemo na druga področja življenja: v gibanje pri športih, na področje dela, predvsem pa to znanje spremeni naš odnos do sebe in medosebnih odnosov. Menim, da je slednje še kako pomemben del AEQ metode, ki (med drugim) tudi s 3. Newtonovim zakonom razloži, zakaj prihaja do določenih kroničnih bolečin.

Na področju medosebnih odnosov se premalokrat zavedamo delovanja zakona akcije in reakcije. Naš avtomatizem odreagira največkrat napačno z vidika fizikalnih zakonov, ker se tega nismo naučili. Po 3. Newtonovem zakonu bi otrok moraj jezo, ki jo je neupravičeno prejel (npr. od očeta), vrniti njemu nazaj. To čustvo bi moral izraziti in ga vrniti tja od koder je prišlo.  To bi bila z vidika fizikalnih zakonov pravilna poteza. Lahko pa jezo usmeri v svoje sošolce, prijatelje, ki niso nič krivi, jo zbrca ven pri nogometu, kar je pogojno boljše ali pa zadrži čustvo v sebi, kar slabo vpliva na njegovo počutje in zdravje. Ta otrok odraste in spozna, da ni upošteval tega zakona in zato je plačal ceno v obliki kronične bolečine. V tej zgodbi nihče ni kriv, je pa on tisti, ki mora prevzeti odgovornost za stanje in imeti pogum, da začne to reševati.

Lahko bi rekli, da je veriga človeških mišic, ki se še zatikajo (zaradi kronične napetosti) podobna našemu čustvenemu stanju/neredu. Z AEQ vajami urejamo nered na obeh področjih. Z zavestnim izvajanjem vaj zmanjšujemo SMA, gibom pa dodajamo razumevanje čustvenih odzivov. S časom gibi postajajo bolj občuteni, gladki in povezani med sabo. Spreminjamo se v zavesti, ker določene stvari dojamemo ter s tem drugače delujemo. Naše drugačno vedenje vodi v bolj prijetne, »gladke« odnose s seboj in drugimi. Smo bolj fleksibilni, prilagodljivi in učinkoviti.

Razumeti moramo, da je človeško telo nekaj kar je subjektivno in deluje analogno. Naš um bi ga želel pojmovati digitalno, kar pa ne gre. Delovanje pa je odvisno samo od nas.

 

Simona Benedičič

Preberite še:

AEQ metoda razume človeka kot del narave na katero delujejo fizikalni zakoni. Eden izmed teh je 3. Newtonov zakon o vzajemnem učinku, ki razlaga: če prvo telo deluje na drugo z neko silo, potem tudi...