Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Janez Logar

V letu 2021 sem se spoznal z AEQ metodo. In z Alešem Ernst. Aktivno sem se udeležil štirih AEQ programov. Vmes sem redno izvajal vaje. Po lastnem izboru. To mi je bila osnova za udeležbo na seminarju za učitelja 1. stopnje.

Na seminarju smo dobili še dodatna znanja o AEQ metodi. Nekatere teme so se seveda ponavljale, le razlage so bile malo drugačne. V času študija psihoterapije (2012-2015) sem se sam sebi čudil, da moram določene teme, predvsem čustvenega značaja, večkrat poslušati, da slišim bistvo vsebine. Podobno sem sprejemal tudi razlage Aleša Ernst – o senzomotorični amneziji, o zakonu ravnovesja, o zakonu časa, o Newtnovih zakonih, o anatomiji človeškega telesa, o čustvih…Preprosto moram večkrat slišati, da ponotranjim novo slišano. Večkrat slišano se tako lažje integrira v moje dozdajšnje znanje. Zelo so mi bile všeč Aleševe razlage odnosov, čustev, medgeneracijskih prenosov travm, skritih vsebin v človeku, ki se jih nočemo zavedati in ki imajo gromozanski vpliv na naše življenje. Moje dosedanje znanje o človeku sem črpal od dr. Gostečnika in njegovih sodelavcev, dr. Levin, dr. Gendlin, dr. Schore, dr. Rothschild, dr. Trstenjak…Vsak na svoj (znanstven) način razlaga človeka in odnose. Prednost Aleševih razlag je preprostost in razumljivost. Vsakdo ga lahko takoj razume. To mi je bilo všeč. Teme, ki jih na nek teoretični način že poznam, Aleš osvetli drugače, svojstveno in predvsem razumljivo. Morda malo bolj tehnično, razumsko, moško, vendar zelo jasno. Zelo sem užival v njegovih razlagah. Dobrodošlo je seveda, da predavatelj pogosto govori iz lastnih izkušenj in čudovito združi teorijo in prakso.

Prednost seminarja je bila seveda tudi skupina. Skupinska dinamika, ki »da posamezniku krila«. Poslušali smo drug drugega in hkrati doživljali samega sebe. Osebne zgodbe drugih se nas vedno dotaknejo, pustijo v nas pečat. Zorimo govorci in poslušalci.

Pridobljeno AEQ znanje uporabljam pri lastnem življenju. Na drugačen način dojemam svoje telo, bolj ga čutim, še bolj se zavedam vsebin, ki so v mojem telesu. Zavedanje samega sebe mi pomaga postavljati meje okolici, predvsem ljudi, ki ne spoštujejo meja do mene. S pomočjo AEQ znanja tudi spreminjam način terapij. Dobil sem dodatno znanje, dodatno orodje za dostop do človeka. Drugače dostopam do ljudi preko telesa, preko zavedanje njihovega telesa, položaja posameznih delov telesa. Predvsem mi je lažje delati z ljudmi, ki so disociirani od sebe in ki imajo slab stik s svojimi čutenji ali občutki v telesu. AEQ metoda mi omogoča lažji stik z npr. visoko izobraženimi moškimi, ki živijo predvsem na racionalnem nivoju. Z AEQ metodo lažje pridemo do čustveno-telesnega sveta, kjer se prava terapije šele začne.

AEQ metoda je primerja za osebnostno rast kot tudi za mnogo poklicev, ki se ukvarjajo z ljudmi. Meni se je pokazalo zelo dobrodošlo da sem se prej udeležil več AEQ programov.

Janez Logar, Učitelj AEQ metode® 1. stopnje

Preberite še:

V letu 2021 sem se spoznal z AEQ metodo. In z Alešem Ernst. Aktivno sem se udeležil štirih AEQ programov. Vmes sem redno izvajal vaje. Po lastnem izboru. To mi je bila osnova za udeležbo na seminarju za učitelja 1. stopnje. Na seminarju smo dobili še dodatna znanja o...