Dušica Gabrijel, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje – Kaj lahko učitelj AEQ metode stori za stranko.

Na 1. stopnji šolanja za AEQ učitelja je osnova, da bodoči učitelj začenja razumeti SMA in pomen jasne komunikacije. Da sami sebe bolj slišimo, da se naučimo bolj kontrolirati, kaj povemo in kako povemo ter ustrezno korigiramo, če je potrebno.

Nejasna komunikacija je vir entropije, vir nereda in z neredom ne moreš nekoga učiti, da se uredi.

Najprej se mora učitelj učiti, da posluša sebe, kako govori, kaj mu gre ven iz ust, saj ni nujno, da je to, kar pove, enako, kar je mislil povedat. Če ima med zavestjo in verbalnim izražanjem SMA ali pa da sliši, da določeni besedi da drug pomen , doda neko čustveno stanje, ki lahko izhaja iz podzavesti in potem to čustveno stanje stranka, ki leži na tleh in fokusirano izvaja vajo in učitelja posluša, kaj točno pove, to lahko zazna in potem zaradi tega naredi gib drugače, učitelj pa misli, da je problem v SMA stranke, dejansko pa je SMA učitelja. Zato je nujno potrebno, da učitelj najprej urejuje sebe, šele potem lahko pomaga drugim.

Učitelj se uči razumeti, na kakšen način fizikalni zakoni vplivajo na življenja ljudi, kaj je zakon o ravnovesju, ki ga definira gravitacija, kaj je zakon časa, ki ga definira čas in kaj se zgodi, če te zakone kršiš, katere so posledice zaradi neravnovesij v sebi in v odnosih z okoljem.

Naučijo se osnov vodenja AEQ vaj na tak način, da ljudem omogočajo, da gredo iz stanja zavesti na okolje v stanje telesne zavesti. Naučijo se upoštevat interocepcijo, to so občutki, ki pridejo iz notranjosti telesa v zavest in ne samo propriocepcijo, to pa so občutki, ki pridejo iz površine telesa v zavest, največ preko kože in označuje občutke zavedanja gibanja ter površinsko občutenje in zaznavanje okolice in vpliva okolice na nas predvsem s kožo, ki je običajno zelo dobro povezana z možgansko skorjo in nam omogoča solidno zaznavanje okolice.

Če imajo ljudje močno zakrčenost in huda stanja travm ali so morali izjemno močno odrezat telo stan od zavesti, tudi propriocepcije že skoraj nimajo več.  V telesu imajo tako močno »cenzuro«, da niti ne zaznajo visokega tonusa mišic pri določenih vajah, saj ti občutki ne pridejo preko interocepcije v zavest.

Zaradi hudih čustvenih stanj v otroštvu so ugotovili, da če izklopijo ali omrtvičijo določen del telesa, da lahko preživijo in če to traja dolgo časa, pride do tega, da se ne čutijo več.

Učitelj AEQ metode stranki pomaga, kako povečat interocepcijo, zato da lahko bolj zazna stanje v telesu, ko naredi gib. Tudi če zavesten ukaz za gib pride v mišice in se napnejo ali sprostijo, nazaj v zavest ne dobi povratnega impulza, da se je tonus mišice spremenil.

To pomeni, da telo ne more vplivati na stanje zavesti, tako kot bi moralo.

To se ponavadi ustavi v prvih 7 letih življenja, kasneje pa še potencira skozi življenjske izkušnje in jo je težko spremeniti.

Lahko jo spremeniš z močjo volje za nekaj časa, vendar če zraven ne spremeniš tudi ta podzavestni vzorec, tradicijo, boš vedno znova in znova ponavljal iste vzorce.

Glavni fokus učitelja AEQ metode 1. stopnje je na urejanju sebe, da notranjo porabo 3 NZ zmanjšuje vedno bolj, da lahko potem dovolj odločno in močno vpliva na stranko, da lahko ona potem spoznava, kaj je znotraj nje ali okrog nje narobe, da to lahko postopno spremeni.

Naučimo se, da pretiravanje z AEQ vajami ni v redu, saj ti jemljejo čas in energijo, da bi se ukvarjali z odnosi, ki so dejansko problematični. AEQ vaje ne uredijo problema, ker ga ne morejo in je njihov namen, da skozi vaje opazujete sami sebe, kakšni ste v določenih situacijah, ki jih vaje ustvarijo.

In ko vidite, kakšni ste, dobite dokazila, da imate v sebi določene podzavestne pogojne odzive, ki vas v določeni situaciji silijo, da se vedete nenaravno ali nelogično in si upate v vedno večjih čustvenih obremenitvah ali stresnih situacijah, ohraniti sposobnost, da se čutite in se zavestno in primerno glede na situacijo tudi odzovete in uredite situacijo ali odnos.

AEQ vaje omogočajo boljšo povezanost med zavestjo in telesom tudi v vsakdanjem življenju pod višjo obremenitvijo in takrat lahko vedno bolj opazujete, kje v podzavesti imate podporo in vam pomaga pri odzivih ali odločitvah in kje so vam v škodo ali vam življenje otežujejo.

Začenjate razumeti, da je potrebno določene vzorce počasi spremeniti in temu je potrebno posvetiti primeren čas in energijo, saj bolj razumete, kakšna je dolgoročna škoda, če teh vzorcev ne boste postopoma ob primernem tempu spremenili, ne samo vas, ampak tudi za ljudi, ki so z vami interesno povezani ali pa so od vas odvisni.

To je tudi glavni cilj učenja AEQ metode – da bodo ljudje lahko dovolj dobro čutili sebe, najprej skozi AEQ vaje, potem pa izven njih, zato, da bodo svoj nivo ČZ dvignili na višji nivo od tistega, ki so ga dobili od okolja, v katerem so odraščali, da se bodo lažje in bolj učinkovito vedli v sedanjem okolju in času, v katerem nam vedno primanjkuje časa.

S tem bo manj kroničnih problemov, zelo pomembno je tudi to, da bo otrok take osebe videl, kako se dviguje ČZ in bo vedno bolj celostno povezan in ga bo podzavest in telo podpirala pri tem, kar si je v glavi zamislil, hkrati pa bodo njegove ideje, kar bi hotel narediti, vedno bolj take, ki so realno izvedljive, tako z vidika telesa in podzavesti.

Otroku na tak način kažeš bolj pravilen odnos do časa in življenja, on pa tako lahko nadaljuje, ko bo dobival vedno več odgovornosti in moči in bo vedno manj v nemoči.

Glavni vir nemoči danes je nemoč pred časom, ki beži in realno vidimo, da imamo vedno več stvari, katere ne moremo kontrolirati.

 

Kako si predstavljam bodoče delo.

Poudarek na šolanju za učitelje AEQ metode 1.stopnje je, da naučimo urejati sebe, da dvigujemo svojo čustveno zrelost, da bomo potem lahko pomagali drugim pri zmanjševanju ali odpravi kroničnih težav.

 

Že več kot 5 let sem v stiku z AEQ metodo, saj sem po več letih kroničnih bolečin v hrbtenici, bolečin v vratu in ramenskem obroču, išiasu zelo hitro ugotovila, da je to edini način, s katerim bom te bolečine zmanjšala oziroma odpravila.

Že po prvih mesecih individualnih terapij, več celodnevnih delavnic ter seveda veliko mojega vloženega časa v izvajanje vaj doma se mi je začelo stanje postopoma izboljševati. Spletni programi v zadnjem letu pa so še dodatno pomagali, da sem občutno zmanjšala SMA in kronične bolečine, ki so bile vzrok za veliko težav v mojem življenju.

Moja želja po nadgradnji in bolj poglobljenem znanju AEQ metode, da spremenim določene podzavestne vzorce, ki me še vedno omejujejo in katere želim spremeniti, saj sem tekom spoznavanja same sebe ugotovila, kje so moji največji problemi, kje sem bila najbolj zataknjena v preteklosti in kaj moram še spremeniti, da bom lahko v prihodnosti bolj zadovoljna in zdrava.

S svojim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi do sedaj ter radovednim učenjem v prihodnosti z nadgradnjo tega znanja želim pomagati tudi drugim, saj se zavedam, koliko ljudi ima zaradi hitrega tempa življenja in globokih podzavestnih vzorcev težave, ki jih ne znajo odpraviti oziroma zmanjšati.

Kot učiteljica AEQ metode 1. stopnje bom lahko strankam na podlagi svojega znanja, izkušenj, empatijo in čutenjem ustrezno razložila pomen le-te in jih usmerila v to, kako si bodo ob primernem vložku časa in pozornosti ter zadostne količine energije tudi sami pomagali do željenih sprememb in zmanjšanju ter odpravi kroničnih stanj.

S tem bodo bolje začutili sebe, saj bodo prišli globlje v stik s svojim telesom, saj le oni sami ob pomoči učitelja, ki pomaga stranki z razumevanjem in vodenjem s pravilno postavljenimi vprašanji, poiščejo odgovore za rešitev njihovih situacij. Na ta način bodo sami ob spoznanju vzdrževanja sinergije in homeostaze v telesu te korake ponavljali in postopoma zmanjševali kronične bolečine in tako bolj uredili odnose ter tako tudi svoje življenje.

Zavedam se, da sem kot učiteljica AEQ metode šele na začetku, to je za mene nekaj novega in tega programa še nimam v svoji podzavesti, zato bom postopoma vlagala še več časa in energije v to, da začnem to delati v praksi. Predstavljam si lahko le teoretično, najprej seveda z dodatnimi srečanji v skupini na ZOOM-u, da se izpopolnim v vodenju vaj, hkrati pa učenju vaj iz učbenika, svojih posnetkov vodenja vaj, ki mi dajo realno sliko glede hitrosti govora, glasu, ali je prehitro ali prepočasi, kje lahko znanje dopolnim ali popravim, kasneje pa tudi malo širše, med bližnjimi, ko bom že bolj suvereno lahko nastopila in zmanjšala tremo in vsebinsko še bolj izboljšala vodenje, bom šla pa bolj v javnost.

Ob vodenju vaje na šolanju sem jasno videla in začutila, da sem bila zavestno dokaj sproščena, zavedala sem se, da vajo poznam, in tudi izvajam jo zelo rada, ampak sem močno čutila blokado podzavesti, ki me je ovirala, in si nisem upala voditi na pamet, ker sem imela občutek, da mi bo zmanjkalo besed. Kot da sem čutila dve realnosti časa, vendar je bil moj občutek, da v večji meri obvladujem situacijo, zelo pozitiven, čeprav je bilo nekaj napak, ki pa jih bom v prihodnosti postopoma odpravljala.

Imam že vizijo, kako bom postopoma še ob dodatnem in poglobljenem učenju in zmanjševanju treme šla v javnost, da se predstavim in ponudim svoje znanje, saj ne smem prehitro, da se moja podzavest tudi na to počasi privadi.

Nekaj dela  me še čaka, sedaj mi je prioriteta, da se poglobim v vaje  iz učbenika in se jih naučim voditi na način, ki so primerne za AEQ metodo 1. stopnje, da bo koristno in primerno za stranke in mojemu znanju ter predaji tega znanja na njih.

Dušica Gabrijel, Učiteljica AEQ metode 1. stopnje

Preberite še:

Na 1. stopnji šolanja za AEQ učitelja je osnova, da bodoči učitelj začenja razumeti SMA in pomen jasne komunikacije. Da sami sebe bolj slišimo, da se naučimo bolj kontrolirati, kaj povemo in kako povemo ter ustrezno korigiramo, če je potrebno. Nejasna komunikacija...