Zaključno poročilo o učinku sodelovanja v spletnih programih AEQ metode (2021-2022)

V nalogi smo preverjali razlike v dimenziji medicinsko nepojasnjena stanja (kronične bolečine) pred in po udeležbi na AEQ programu. Preverjali smo tudi, kakšne povezave ima navedena dimenzija glede na dimenzije vprašalnika spremembe v sistemski terapiji (glej spodaj).