Dušica Gabrijel, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje – Urejanje gibanja in življenja

Pravilno človeško gibanje je posledica delovanja celega telesa in učinkovito z boljšim sodelovanjem, razumevanjem in spoštovanjem povezave med telesom in zavestjo. Gibi iz centra telesa morajo biti usklajeni z gibi v okončinah, da vodijo telo proti izbranim ciljem. Primaren vir energije za gibanje je trup, sekundaren pa okončine. Takšno gibanje je najbolj urejeno in usklajeno z našo anatomijo in ima najmanj entropije ter največjo učinkovitost. Za izboljševanje in ohranitev pravilnega gibanja je potrebno redno, radovedno in vestno učenje. Naše gibanje določa tudi naše vedenje, saj nas naredi bolj žive in odzivne na okolico. Skozi učenje AEQ metode® analiziramo in spreminjamo odnos do gibanja in s tako pridobljenimi izkušnjami skušamo bolje razumeti svoja čustva in nadzorovati njihovo izražanje, prav tako z višanjem čustvene zrelosti vplivamo na ljudi, s katerimi smo v stiku.

V preteklosti se je moral človek konstantno prilagajati okolju in je moral obdržati primerno urejenost in kompleksnost gibanja, da je bil dovolj učinkovit, saj je večino dela za preživetje izvajal z energijo, pridobljeno iz zaužite hrane. V sodobnem okolju pa je pozornost in urejenost vse bolj domena tehnologije in je urejeno človeško gibanje posledično vse redkejše.

V slabše razvitih predelih sveta, kjer je težja dostopnost do energije, ljudje večino bolezni, ki so značilne in vedno pogostejše za razvite dele sveta, kot so hernija, skolioza, glavoboli, artroze, kalcinacije, aritmije, ne poznajo. Gibanje otrok in starejših je zelo podobno in nimajo obrab ter kroničnih bolečin, ki bi jih pričakovali glede na zahtevnost preživetja ob njihovem načinu življenja.

V razvitih delih sveta opazimo precej drugačno stanje. Večina energije, ki jo ljudje porabijo za gibanje, prihaja iz okončin, pozornost uma je usmerjena v dlani in stopala. Zaradi nepravilnega in neurejenega gibanja postaja bolečina čedalje bolj normalni sestavni del gibanja, dela, športa in življenja. Vedno več medijskega prostora in reklam pa se ukvarja z odpravo bolečin, ob merljivih dejstvih in številkah je postal občutek manj pomemben del življenje, ki zaradi tega postaja brezčutno. Posledično se ob zmanjševanju občutka in uma entropija povečuje , vendar je ravno človeški občutek tisti, ki nam omogoči razumevanje, učenje, nadzor in zmanjševanje entropije.

Ob opazovanju sodobnega človeka vse redkeje opazimo lahkotno in učinkovito gibanje, premika se togo in glasno, njegova medenica in prsni koš sta zamrznjena. Ima kratek in neučinkovit korak, posebno pri starejših ljudeh je čedalje bolj viden vpliv gravitacije, entropija njihovega gibanja se povečuje. Ljudje neprestano iščejo izhode iz kroničnih težav in bolečin, vendar lahko opazimo, da je preprečevanje bolečine postal le posel za večanje dobička, na tak način pa dolgoročna rešitev ni možna, saj beg od bolečine in kroničnih težav povzroča izgubo pristnih čustev, odnosov in beg v virtualno resničnost. Funkcija bolečine je opozarjanje na entropijo in nered, ki ju nosimo v sebi ali nas obkrožata.

Po AEQ metodi® je vedenje enako gibanju. Gibanje generira vedenje in če določeno vedenje ni priporočljivo ali nezaželeno, da negativno vpliva na učinkovitost preživetja, se vedenje spreminja in s tem spreminjamo tudi naše gibanje. Če moramo imeti kronično spremenjeno vedenje, pride do kroničnih sprememb gibanja, ki pa ne more nastati brez kronične spremembe tonusov mišic in s tem omejitve določenega gibanja. Za povrnitev mehkobe gibanja našega telesa moramo usmeriti čas in pozornost vase in se odpovedati preveliki ekstrovertiranosti in delu materialnega življenja in obveznostim, ki nas dušijo.

Določeno gibanje nam je bolj znano, bolj naravno, določeno gibanje pa nam je neprijetno, neučinkovito in za določeno gibanje potrebujemo več volje, za določeno pa manj. Za tisto gibanje, ki je podzavestno nastavljeno, ne rabimo veliko volje, razen, če hočemo biti drugačni. Vendar je volja omejena, zato moramo postopoma zavestno spreminjati podzavest, kar je tudi funkcija AEQ metode®, saj nam omogoči postopno spreminjanje podzavestnih vzorcev, odzivov in navad, s tem pa tudi bolj urejeno in pravilno gibanje ter posledično pozitivne spremembe v našem življenju.

Vsak posameznik ima možnost, da pri sebi opazi napačno gibanje, ki posledično vpliva na njegovo življenje, tudi ob zavedanju, da je učinkovito premikanje trupa pomembno za pravilno dihanje in bolj ko je gibanje pravilno in svobodno, bolj je učinkovito tudi dihanje. Svobodno gibanje trupa pomeni tudi avtentično in močno izražanje čustev. Za pravilno delovanje naše some moramo čutiti tok energije ter občutiti telesne občutke in čustva, da svoje razumevanje spremenimo v dojemanje na podoben način kot postane teoretično znanje uporabno šele takrat, ko je dojeto skozi prakso. Z zadovoljevanjem svojih potreb in reševanjem problemov zmanjšujemo stres in stanja napetosti v telesu, ki nam zmanjšujejo spontanost in omejujejo samoizražanje. Le tako si lahko povrnemo polno telesno živost in telesno ter čustveno dobro počutje.

Skozi učenje AEQ metode® in počasnega ter zavestnega izvajanje AEQ vaj® in bolj pravilnega dihanja ugotavljam spremembe tako na telesni kot na čustveni ravni, ki vplivajo na večje zavedanje posameznih gibov, da jih prepoznam kot podzavestne in neučinkovite, katere potem postopoma spreminjam v bolj učinkovite. S tem izboljšujem svoje gibanje, vedenje, čustvovanje in vse to pozitivno vpliva na moje življenje.

Dušica Gabrijel, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje

Preberite še:

Pravilno človeško gibanje je posledica delovanja celega telesa in učinkovito z boljšim sodelovanjem, razumevanjem in spoštovanjem povezave med telesom in zavestjo. Gibi iz centra telesa morajo biti usklajeni z gibi v okončinah, da vodijo telo proti izbranim ciljem.