Opažam, da drugače gledam na vsakodnevne izzive, probleme, ovire.

Program je bila zame izredno intenziven, lahko bi rekla tudi naporen, odvisno od dneva.

Dvig čustvene zrelosti ni enostavna stvar, tu ni prostora za pretvarjanje. Aleš je vodil program strokovno, ustvarjalno, z ogromno dodatne razlage, ki je udeležencem omogočala razumevanje naših stanj in občutij, ki smo jih doživljali med programom.

Včasih razlage ni bilo prijetno slišati, razkrila je veliko notranje bolečine, potlačenih travm, strahu in drugih neprijetnih občutkov.

Aleš je podajal razlago stvarno, realno, brez olepševanja, a hkrati na razumevajoč način, da si imel občutek, da je možno težave izboljšati, odpraviti, da to stanje ni brezupno.

Opažam, da drugače gledam na vsakodnevne izzive, probleme, ovire. Ob boljšem spoznavanju sebe, ki sem ga poglobila med programom, bolje razumem, zakaj mi določene stvari predstavljajo večje omejitve kot druge.

Seveda pa je treba sedaj to pot nadaljevati, saj le ta omogoča dolgoročen napredek.

Aleš, hvala!