Maša Gril, učiteljica AEQ metode 1. stopnje -Obremenitev – zmogljivost – znanje

Na podlagi tega, kakšne občutke nelagodja, bolečine ali ugodja čutimo, lahko definiramo odnose med obremenitvijo, ki je potrebna za dosego željenega cilja, telesno zmogljivostjo in gibalno inteligenco/znanjem/organsko organiziranostjo.

Glede na spodaj razložene medsebojne odnose med različnimi nivoji obremenitev, zmogljivosti in naše gibalne inteligence/znanja/organske organiziranosti lahko pričakujemo občutenje večje ali manjše stopnje neugodja, bolečine ali ugodja.

  1. V primeru, da je telesna obremenitev, ki si jo naložimo za dosego željenega cilja, nad našimi telesnimi zmožnostmi in nad našo gibalno inteligenco/znanjem/organsko organiziranostjo, čutimo čedalje močnejše bolečine, ki nas opozarjajo na čedalje večjo entropijo. Če pri tem vztrajamo, takšno vedenje vodi v poškodbe in obrabe. Pri tej jakosti obremenitve vedno dihamo skozi

 

  1. Če je telesna obremenitev nižja od naših telesnih zmogljivosti, hkrati pa višja od naše gibalne inteligence/znanja/organske organiziranosti, občutimo nelagodje, trud in utrujenost. To čutenje opišemo kot »zmorem«. Pri takšnem vedenju/gibanju je naše dihanje mešano, vdih je skozi usta, izdih skozi nos. Če hočemo ohraniti polno nosno dihanje, se moramo dobro

 

  1. Kadar je telesa obremenitev v okviru naših telesnih zmožnosti in nižja od naše trenutne gibalne inteligence/znanja/organske organiziranosti, občutimo naše gibaje kot prijetno, lahkotno, celo igrivo. Ta občutek opišemo kot »znam«. V tem primeru brez težav dihamo skozi

 

Skozi opis teh razmerij lahko vidimo, da je za doseganje vrhunskih rezultatov treba najprej povečevati našo gibalno inteligenco, znanje ter organsko organiziranost. Skozi ta proces se postopoma dvigne tudi naša zmogljivost, zaradi česar lahko sčasoma povečujemo tudi obremenitve. Boljša gibalna inteligenca, več znanja in dobra organska organiziranost tako omogočijo, da smo bolj zmogljivi, to pa pomeni, da so tudi naše obremenitve, ki si jih naložimo, lahko večje. Ker smo notranje bolj povezani, lahko učinkoviteje uresničujemo svoje želje ter dosegamo boljše rezultate.

Čeprav v teoriji razumemo to medsebojno sodelovanje, v praksi šepa izvedba. Naša nepotrpežljivost in neučakanost nas pogosto usmerita na pot iskanja hitrih rešitev, s katerimi bi preskočili pomemben korak dvigovanja naše gibalne inteligence, znanja in organske organiziranosti. Hitreje želimo dvigniti naše zmogljivosti in obremenitve – želimo hitreje športno/poklicno napredovati, več zaslužiti, se lotiti zahtevnih gradbenih posegov itd. Če naše gibalno znanje (še) ni na ustreznem nivoju za izpeljavo vseh naših želja, se bo napredek na takšen ali drugačen način ustavil kljub našemu trudu in močni volji. Slej ko prej se bo pojavila bolečina.

AEQ metoda® nam omogoča, da skupaj z zavestnim pristopom k vadbi in k delu postopoma dvigamo gibalno inteligenco, povečujemo znanje ter krepimo našo organsko organiziranost. Takšen pristop k dvigovanju naših zmogljivosti zahteva več časa, pozornosti, znanja in razumevanja kot pristop skozi trud in bolečino. A le s postopnim in zavestnim napredkom lahko dosežemo mojstrstvo, saj imamo potrebno znanje in razumevanje, da ob analizi občutkov ter počutja opazimo, kje smo, kaj znamo in/ali zmoremo, na kakšne načine želimo uresničiti svoje želje in zadovoljevati potrebe ter te načine ustrezno prilagajamo za boljšo učinkovitost.

 

Sama hitreje opazim, kadar si naložim previsoko obremenitev, pa naj gre za miselni proces, fizično aktivnost ali drugo dejavnost. Ponavadi ob tem tudi prepoznam, kaj me je vodilo v takšno (neučinkovito) delovanje. To se največkrat zgodi, ker v svojem delovanju nisem zavestna. Takrat podzavest ravna, kot je navajena, zavest pa je zaposlena s premlevanjem o stvareh, ki v tistem trenutku sploh niso aktualne, a je odmik v iluzijo za nekaj časa enostavnejši

  • ker je telo tega (takšnega delovanja) navajeno. Učim se, kako ostajati v čuječnosti vsakega trenutka. Takrat lahko prepoznam, da mi je neudobno, ker takega delovanja še nisem navajena
  • to še ni moje »avtomatsko«, oziroma bolje rečeno ponotranjeno vedenje, čeprav so rezultati takšnega delovanja boljši, občutek zadovoljstva pa večji.

 

Maša Gril, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje

Povzeto bo Učbeniku za učitelja AEQ metode® 1. stopnje, avtorjev Aleša Ernsta, učitelja AEQ metode® 5. stopnje, in Vesne Cijan

Preberite še:

Na podlagi tega, kakšne občutke nelagodja, bolečine ali ugodja čutimo, lahko definiramo odnose med obremenitvijo, ki je potrebna za dosego željenega cilja, telesno zmogljivostjo in gibalno inteligenco/znanjem/organsko organiziranostjo. Glede na spodaj razložene...