Sandi Masnec

Življenje nam vselej postavlja na pot številne izzive in če jih želimo učinkovito reševati, potrebujemo primerno čustveno zrelost, kar sem sam uspel pridobiti s pomočjo AEQ metode.

Včasih pa si izzive postavimo na pot kar sami, a se tega niti ne zavedamo. Takrat pride prav, da nam AEQ učitelj pojasni vpliv naše podzavesti na naša dejanja in vpliv fizikalnih zakonov na rezultate naših dejanj. Sam sem skozi učenje in prakticiranje AEQ vaj postal veliko bolj sproščena in spontana oseba, tudi nivo življenjske energije se je precej dvignil. Za vse napisano pa je ključni pogoj ta, da imamo resnično urejene odnose. Kaj to sploh pomeni, pa lahko postopoma spoznavamo, ko pričnemo zmanjševati senzorno-motorno amnezijo.

AEQ metoda je zelo široka in globoka metoda ter zajema vse pomembne spektre v življenju. Ima temelje, ki se ne spreminjajo; to so somatika in fizikalni zakoni. Hkrati pa je AEQ metoda kot hiša, ki se stalno dograjuje in obnavlja skozi znanstvene raziskave, povratne informacije in napredke strank.

Z znanjem AEQ metode mi je uspelo združiti tudi različna znanja metod, ki sem se jih pred tem učil s področja odnosov. To znanje sedaj predajam naprej strankam, ki imajo težave s kroničnimi stanji, bolečinami, slabo gibljivostjo, nizko življenjsko energijo in predvsem z neurejenimi odnosi. V zadovoljstvo mi je spremljati napredke mojih strank na teh najbolj pomembnih življenjskih področjih.

 

Strankam nudim:

– individualno obravnavo v Škofji Loki ali po dogovoru na video klicu,

– skupinske delavnice v živo,

– v prihodnje pa tudi spletne programe.

 

Sandi Masnec

Učitelj AEQ 1. stopnje; pridobitev naziva: 17. 2. 2022

Učitelj AEQ 2. stopnje; pridobitev naziva: 7. 11. 2022

Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje; pridobitev naziva: 20. 10. 2023

AEQ učitelji:

Bodovlje 6, Bodovlje, Škofja Loka, SlovenijaMobi: +386 51 393 635Mail: [email protected]