Jani Brajkovič, učenec AEQ metode® 3. stopnje – Tunelski vid

V našem hitro razvijajočem se svetu se soočamo z vse hitrejšim tempom življenja, ki ga narekuje prevlada moškega principa in dominantne leve možganske poloble. Ta princip se osredotoča na doseganje ciljev, pridobivanje virov energije in premagovanje ovir, kar vodi v pospešitev časa in povečanje kompleksnosti življenja. Nasprotno pa ženski princip, povezan z desno možgansko polovico, čas umirja in upočasnjuje, saj skrbi za previdnost, razsodnost in nadzor okolja. Razumevanje te dinamike je ključnega pomena za razumevanje vzrokov za prevladujoče težave v partnerskih odnosih današnjega časa in za iskanje rešitev, ki bi lahko pripomogle k vzpostavitvi bolj harmoničnega in uravnoteženega odnosa med spoloma.

Razvoj tehnologije in obilje energije sta v sodobni družbi povzročila prevlado moškega principa, kar je pripeljalo do pospešitve časa, dviga kompleksnosti življenja in potlačitve ženskega vedenja. Posledice tega neravnovesja so vidne v razpadu povezanosti med spoloma, nespoštljivem odnosu do ženskega principa ter izgubi vloge in vpliva le tega v družbi. To je predvsem posledica prekinitve povezave med dvigom kompleksnosti življenja in dvigom čustvene zrelosti, ki bi to kompleksnost urejevala ter ohranjala primeren tempo razvoja. Brez ustreznega razvoja čustvene zrelosti in sposobnosti za soočanje z vse bolj zapletenimi odnosi in situacijami, se posamezniki in družba kot celota soočajo s vedno večjimi izzivi in stresom.

V preteklosti je bila pospešitev časa omejena na kratka obdobja, ko so vladali vojaški uspehi, plenjenje virov ali dobre letine. Danes pa razvita tehnologija, predvsem digitalizacija in mikroprocesorji, omogoča vzdržnost pospešitve, čeprav je ta vedno bolj odtujena od naravnih zakonov, po katerih smo se v preteklosti morali razvijati. Dominantnost leve možganske polovice traja že tako dolgo, da uničuje bistvo človeškega življenja in ustvarja tako močno stanje senzorno motorne iluzije (SMI), da velika večina tega procesa ne opazi in ne ukrepa. To stanje vodi v vse večjo odtujenost od narave, drug od drugega in od samih sebe, kar ima lahko dolgoročne posledice za duševno zdravje in splošno dobro počutje posameznikov in družbe.

Mediji in družbena omrežja dodatno spodbujajo moški princip, ki omogoča velike dobičke in je nujen za ustvarjanje nesvobodne, zavedene in razdvojene družbe, v kateri lahko peščica ljudi vlada ogromni večini ter določa njeno vedenje in pogled na svet. Takšno stanje ne bi bilo mogoče brez vedno večje sintropije razvoja tehnologije, ki omogoča ohranitev moškega principa ter podaljšuje obdobje iluzije debelih krav, čeprav sta splošno stanje ljudi in njihova čustvena zrelost že dolgo na ravni suhih krav ter pritiskata na čas in telo, ki zahteva upočasnitev, poenostavitev in primarno žensko vedenje. Potreba po spremembi paradigme in ponovni vzpostavitvi ravnovesja med moškim in ženskim principom postaja vse bolj očitna, a hkrati vse težje dosegljiva zaradi globoko zakoreninjenih vzorcev in struktur moči.

Da bi obstoječe stanje urejali, moramo povečati uporabo desne možganske polovice in ženskega vpliva, preden bo razpadlo v močno entropijo. Moški mora imeti žensko z ženskim vedenjem, ki ga vodi in opozarja na dolgoročne posledice njegovih dejanj. Večja hitrost življenja dviguje pritisk in čustva, hkrati pa primanjkuje časa za razvoj čustvene zrelosti, ki bi to kompleksnost urejevala ter ohranjala primeren tempo razvoja. Brez zavestnega prizadevanja za gojenje ženskih principov, kot so sočutje, intuicija, sodelovanje in skrb za celostno dobro, bo trenutno stanje le še poslabšalo in vodilo v vse večjo razdvojenost, konflikte in entropijo.

Večja hitrost, skupaj z iluzijo dolgoročnega nadzora in ustreznega vpliva, pogosto vodi do vedno ožjega pogleda na prihodnost, kar povzroča številne napake v sedanjosti zaradi izgubljenega pregleda nad okolico. Nasprotno, celosten pristop, ki ga omogoča desna možganska polovica, omogoča boljše razumevanje in upoštevanje vpliva preteklosti na sedanjost in prihodnost. To je nekaj, kar levi možganski polovici manjka, saj je ta primarno usmerjena v prihodnost, brez upoštevanja izkušenj iz preteklosti. Zato se pri prevladi leve polovice pogosto dogaja, da se zgodovina ponavlja. To lahko preprečimo z večjo aktivacijo desne polovice in ustrezno spremembo dejanj v sedanjosti, kar pa zahteva zavestno kultiviranje modrosti, ki izvira iz izkušenj in sposobnosti učenja iz preteklosti, ter uporabo teh spoznanj v sedanjosti za ustvarjanje boljše prihodnosti.

AEQ odnosi so zasnovani za poglobljeno razumevanje bioloških in fizikalnih značilnosti žensk in moških, s ciljem razvijanja harmoničnih in funkcionalnih medsebojnih odnosov. Osnova AEQ pristopa je v znanstvenem raziskovanju strukture in funkcije spolov, ki se osredotoča na zakonitosti fizike, zlasti Newtonovih zakonov, in bioloških razlik med spoloma.

Moška telesna in možganska struktura sta evolucijsko prilagojeni za določene funkcije, kot so osredotočenje na cilje in uporaba kinetične energije za doseganje teh ciljev. To vključuje predvsem uporabo 1. in 3. Newtonovega zakona: zakona o vztrajnosti in zakona o akciji in reakciji. Moška telesna oblika, zlasti prevlada desne strani telesa in leva možganska polovica, simbolizirata te značilnosti. Moški pristop k reševanju problemov je pogosto neposreden, osredotočen na zmanjševanje entropije v okolju do te mere, da lahko ženska vzpostavi končni red. To ustvarja podlago za varnost in strukturo, ki je ključna za družbeno in osebno harmonijo.

Ženska struktura pa je bolj usmerjena v nadzorovanje širšega okolja in razumevanje kompleksnih medsebojnih vplivov, ki vladajo svetu. To vključuje uporabo 1. in 2. Newtonovega zakona: zakona o vztrajnosti in zakona o sili. Ženske so pogosto bolj sposobne za ohranjanje širokega pregleda in za upravljanje več nalog hkrati, kar omogoča moškim, da se lažje osredotočijo na specifične cilje. Ženska sposobnost razumevanja in vodenja, ki se kaže skozi predvidevanje in dolgoročno načrtovanje, je ključna za uravnoteženje moškega pristopa k reševanju problemov.

Razvoj tehnologije je postopoma spreminjal tradicionalne spolne vloge. S pojavom strojev, ki ne zahtevajo fizične moči ali specifične telesne strukture, so se spolne vloge začele prepletati. Ženske so vse pogosteje vstopale v delovna okolja, ki so bila prej rezervirana za moške. To je povzročilo pomembne družbene spremembe, vendar je prineslo tudi izzive. Čeprav tehnologija omogoča ženskam, da prevzamejo novi spekter vlog, to pogosto ni v skladu z njihovo naravno strukturo in funkcijo, kar lahko vodi v stres in neusklajenost.

Neravnovesje, ki izhaja iz neusklajenosti med naravno strukturo in sodobnimi vlogami, vodi v številne družbene probleme. Ženske se soočajo z izzivi pri usklajevanju svojih naravnih vlog z zahtevami, ki jih postavlja sodobno delovno okolje. To lahko pripelje do kroničnih stanj stresa in izgorelosti. Moški, po drugi strani, prav tako čutijo zmedo, saj tradicionalni vzorci moškosti postajajo manj relevantni. Ker ni več jasnih in razmejenih vlog, moški pogosto izgubijo občutek identitete in namena, kar vodi v čustveno nestabilnost in zmanjšanje samozavesti.

AEQ odnosi nudijo orodja in metode za vzpostavitev bolj uravnoteženih odnosov med spoloma. Poudarek je na razumevanju in spoštovanju naravnih značilnosti in vlog obeh spolov, kar omogoča boljše medsebojno delovanje in komunikacijo. AEQ pristop spodbuja razvoj večje čustvene zrelosti, kjer oba spola prevzemata odgovornost za svoje vloge ter se medsebojno podpirata in dopolnjujeta.

V praksi AEQ odnosi temeljijo na več ključnih principih:

  • Sprejemanje in spoštovanje razlik: Razumevanje, da so razlike med spoloma naravne in koristne, vodi v večjo toleranco in manj konfliktov.
  • Usklajeno delovanje znotraj kontrasta: Spodbujanje harmonije med kontrastnimi lastnostmi in vlogami spolov omogoča bolj učinkovito reševanje problemov in izboljšuje kakovost odnosov.
  • Podpora in vodenje: Moški in ženske se učijo, kako lahko svoje naravne sposobnosti uporabijo za podporo in vodenje partnerja, kar povečuje medsebojno razumevanje in zmanjšuje možnost nesporazumov.
  • Prilagoditev sodobnim izzivom: AEQ odnosi priznavajo spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in nudijo strategije za prilagajanje, da se ohrani osebno in skupno dobro počutje.

AEQ odnosi pomagajo zadovoljiti osnovno potrebo po razumevanju in delovanju partnerske zveze kot zveze dveh odraslih oseb. To pomeni, da zmoreta in znata več reševati težave kot ustvarjati ter uživati v času brez težav. To pa ni posledica iluzije, temveč rezultat uporabe principa realnosti, odgovornega vedenja in primerne usklajenosti funkcij obeh partnerjev. S tem se ustvarijo pogoji, da otroci delujejo po principu užitka, občasno zase in pogosto za otroke. Zato mora moški ustvariti možnosti in zaupanje v odnosu, da so njegova dejanja namenjena zaščiti ženske ter spoštljivemu odnosu do nje, ki se kaže skozi dejanja. To omogoča ženski, da se počuti dovolj varno in sproščeno, kar ji omogoča uporabo svoje strukture za celovito opazovanje okolja in ustvarjanje harmoničnega doma, ki ga lahko uporablja kot izhodišče za usmerjanje moškega v ustvarjanje ureditve in možnosti za uspešno delovanje v kaotičnem svetu.

Jani Brajkovič, učitelj odnosov 1. stopnje, učenec AEQ metode®3. stopnje, učitelj dihanja 2.stopnje

Preberite še:

V našem hitro razvijajočem se svetu se soočamo z vse hitrejšim tempom življenja, ki ga narekuje prevlada moškega principa in dominantne leve možganske poloble. Ta princip se osredotoča na doseganje ciljev, pridobivanje virov energije in premagovanje ovir, kar vodi v...