AEQ PROGRAMI - PRAVILA PROGRAMA

PRAVILA SLIKE IN IMENA NA PROGRAMU

1. Prosim, da pri udeležbi na večerni vadbi preverite, kakšno je ime pod katerim se udeležujete Zoom dogodka. Če iz imena ni jasno razvidno, kdo ste (ime in vsaj prve tri črke priimka) to, prosim, uredite po postopku, ki je opisan spodaj. Pravilno prikazno ime je potrebno za pravilno naslavljanje in umeščanje udeleženca programa, saj lahko le tako vem, koga gledam, komu govorim, ali odgovarjam. Tako ne morem pri odgovarjanju na udeleženčeva vprašanja uporabiti informacij, ki jih od njega prejemam med izvajanjem vaje, kar poslabša primernost in uporabnost odgovora. Pogosto me med programom posamezen udeleženec sprašuje, kaj vidim, ko ga opazujem med vadbo ter je potem zelo težko govoriti ali pisati o tem, če ne vem, koga gledam. Tudi zato je obvezna slika pri izvajanju vaje med tem, ko ste lahko, če vas to močno moti v ostalem delu programa brez slike. Enao velka če bo na sliki par.

2. Pred vadbo poskrbite za primerno postavitev kamere in osvetlitev prostora, kjer boste izvajali AEQ vajo, da vas bom lahko dovolj dobro videl, saj je to nujno za primeren odnos med mano in vami in primerno vodenje vaje. Tiste, ki slike na Zoomu ne bodo primerno uredili, bom najprej opozoril, nato pa iz vadbe začasno odstranil, dokler snemanja svoje vadbe ne uredijo na zadovoljiv način. Če boste na programu sodelovali v paru kamero namestite tako da se bosta na sliki videla oba, pazita pa na to da se pri ležanju na hrbtu na tleh ne bosta dotikala.

Primer pravilno urejenega prostora za vadbo na programu

3. Postopek za ureditev objavnega imena na Zoom delavnici.

Ko se prijavite v dogodek kliknete na gumb v spodnjem meniju “Participants” in odpre se vam okno s seznamom udeležencev na dogodku.

Na seznamu najdete sebe in kliknete nanj. Odprete sem vam dve polji “Mute” in “More“.

 Kliknete na polje “More” kar odpre podmeni s poljem “Rename“. in nato vplišete ime ki bo vidno meni na Zoom delavnici. Nato polje zaprete s pritiskom na rdeči krogec zgoraj levo.

V primerih kršitev pravil bo udeleženec opozorjen. Ob ponavljanju kršitve pa iz vodenja vaj odstranjen, dokler ne uredi imena in slike.

PRINCIPI IN PRAVILNIK ZA DODELJEVANJE POVEZAV

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Na programu vsak dan odgovarjam tudi na nekaj vaših vprašanja, ki se ustvarijo z učenjem povedanega in občutenjem sebe med izvajanjem AEQ vaj in AEQ protokolov dihanja na programu.

Vprašanja lahko postavite na dva načinov:

1. Postavite jih na klepet Zoom-a

2.  Postavite jih v programu z dvigom roke. Kliknite na Reactions reactions-button__1_.png in nato kliknite na Raise Hand  .

Vprašanja naj bodo iz področja, ki ga zajema program, in za vas osebno, ali povezane z osebami, ki vplivajo na kronična stanja, zaradi katerih ste na programu.

Udeleženci Šole za dvig čustvene zrelosti (vsi štirje programi), alhko postavijo tudi vprašanje na mail na katerega prejemajo dostop do programa. 

Če potrebujete globljo in širšo razlago, ki je na programu zaradi časovnih omejitev ali zasebnosti ne morem podati, lahko zaprosite individualno obravnavo izven časa programa po pogojih in cenah, ki jih najdete v priponki tega sporočila.