IZHODIŠČA ZA DELOVANJE PO AEQ METODI

IZHODIŠČA ZA DELOVANJE PO AEQ METODI

Bistveni elementi, kot sem razumel razlage ob delanju vaj AEQ v septembru in novembru 2021, splošne vaje in vaje za spodnji del trupa:

1.     Vaje AEQ same od sebe ne odpravljajo kroničnih težav.

2.     Vaje AEQ zmanjšajo senzorno in motorno amnezijo, kar pomeni, da telo bolje čutimo – zakrčenost mišic, sproščenost mišic pa tudi bolečine. Izboljšanje motorne amnezije pa pomeni izboljšanje nadzora nad gibi pri vajah.

3.     Pri odpravljanju kroničnih težav npr. išias, bolečine v križu itd. je bistveno odpravljati vzroke.

4.     Vzroki za kronične težave so nepravilno delovanje in nepravilni odnosi.

5.     Nepravilno delovanje in nepravilni odnosi pomenijo kršenje zakona časa in zakona gravitacije.

6.     Kršenje zakona časa pomeni, da nekaj počnemo prepočasi, prehitro ali ob neprimernem času.

7.     Vse preostalo nepravilno pa tudi s tem neoptimalno delovanje sodi v sklop zakona gravitacije.

8.     Pri izvajanju vaj AEQ so bistvene naslednje zadeve:

  • Da jih izvajamo počasi in zavestno s pozornostjo samo na vajo in nič drugega,
  • Počasnost vaje je pomembna zato, da s pravilnimi gibi spreminjamo podzavest oziroma tisti del podzavesti, ki nam povzroča kronične težave
  • S hitrim izvajanjem vaj nad gibi prevzame vlogo podzavest oziroma lahko tudi kombinacija zavesti in podzavesti – na tak način pa ne moremo spreminjati podzavesti, ki jo želimo spremeniti
  • Podzavest moramo spremeniti oziroma spreminjati počasi in ne hitro
  • Da smo pri izvajanju vaj pozorni na signale, ki jih dobivamo iz telesa
  • Da smo pozorni na to, da vajo izvedemo kot smo si zamislili
  • Da pri izvajanju vaj ne pretiravamo, gremo do bolečine in ne čez
  • Da vaj ne izvajamo rutinsko, temveč jih spreminjamo, da s tem ohranjamo maksimalno pozornost na vajo

9.     Vaje AEQ imajo za posledico to, da bolje čutimo, kaj delamo narobe in lažje ugotovimo, kaj delamo narobe.

10.     V določeni fazi izvajanja vaj AEQ se lahko pojavijo večje bolečine psihološke spremembe in dodatne težave v odnosih.

11.     Za dokončno odpravo kroničnih težav je potrebno spremeniti način delovanja v realnem življenju, AEQ vaje nam pri tem pomagajo na ta način, da lažje ugotovimo, kaj moramo spremeniti. Spremembe ne smejo biti prehitre, ker bomo dobili prehudo reakcijo podzavesti. V primeru prehitrih sprememb lahko pričakujemo tudi prehude težave z okolico.

12.     Pri uvajanju sprememb bomo bistveno bolj učinkoviti, če bomo uporabili ustvarjalnost.

13.    V zakon časa spada tudi režim spanja, ki splošno velja za vse oziroma v povprečju je potrebno spati praviloma 8 ur dnevno, 6 ur je premalo.

14.     Vsak mora sam ugotoviti, kakšni so vzroki kroničnih težav in jih potem tudi sam odpraviti. Lahko si poišče tudi zunanjo pomoč, vendar je bistveno lastno delovanje.

Begunje, 4.11.2021                                                                                                                                      Dušan Škerlj