Program za izboljšanje partnerskega odnosa; vodi avtor AEQ odnosov Aleš Ernst

Program poteka od 4. 11. do 8. 12. 2024

CENA ZA 1 OSEBO: 350€

CENA ZA PAR: 520€

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki imajo težave v partnerskem razmerju, so dlje časa samski, ali pa ne morejo ustvariti stabilne povezave z nasprotnim spolom. Od programa bodo imeli korist tudi tisti, ki imajo partnerski odnos na veliko višji ravni od njihovih staršev, saj bodo v programu prepoznali, da z močno voljo in trudom ohranjajo dobre odnose v zvezi. Zaradi neskladja med podzavestnimi vzorci vedenja, pridobljenimi v otroštvu, in zavestnimi vzorci vedenja, ki so jih razvili, da ne bi imeli podobnega odnosa kot njihovi starši, nastane veliko težav. Ta neskladja so namreč pogosto vzrok za kronične napetosti telesa in kronične težave, ki iz teh napetosti izvirajo.

Program priporočam tudi žrtvam čustvenega incesta, torej tistim, ki so kot otroci morali skrbeti za čustvene potrebe enega ali obeh staršev. Pa tudi tistim, ki so otroštvo preživeli v okolju nezaupanja in prepirov med staršema, ali pa so zaradi ločitve staršev živeli v enostarševski družini.

Program pa je še posebej primeren za par, ki bo skupaj izvajal vaje ter opazoval ločenost in nemoč zavestnega nadzora nad gibi in čustvi pri svojem partnerju, kar bo izboljšalo zavedanje in razumevanje stanja, v katerem partner je. Tako bosta oba jasneje določila, kje sta in zakaj ter lažje razvila strategijo za postopno in trajno izboljšanje partnerskega odnosa, od katerega bodo dolgoročno imeli največ njuni otroci in vnuki.

Program je namenjen večanju zavedanja pomena in sposobnosti odgovornega vedenja moškega in višanja sposobnosti ženskega zaupanja v moškega, kar je osnova za delujoč partnerski odnos. Dober ali vsaj boljši partnerski odnos je najpomembnejša podlaga za primeren razvoj otroka, saj močno vpliva na spočetje in potek nosečnosti. Neprimeren odnos pa je na drugi strani vzrok za kronično napetost v ženski, kar pa negativno vpliva na njeno materinsko vlogo.
Kaj se boste naučili na programu?
 

V 25 dneh boste bolj razumeli, zakaj vaš partnerski odnos ni primeren, kljub temu, da ste morda vanj vložili že obilo truda. Prav tako boste lahko spoznali, zakaj je vaš partnerski odnos vedno bolj podoben partnerskemu odnosu vaših staršev. Pa tudi zakaj ne morete ustvariti primerne privlačnosti (ki je veliko več kot le telesna privlačnost), s katero bi lahko ustvarili ali obdržali partnerski odnos.

Program je drugi od petih zaporednih programov šole za čustveno učinkovitost.

Kako vam bo program pomagal?

AEQ nam omogoča dvigniti čustveno zrelost. Proces temelji na štirih korakih:

Spoznavati, učiti se in razumeti sebe, raziskovati in občutiti, kje in kako dobro se čutite in koliko lahko v resnici zavestno vplivate na telo in okolico; AEQ vaje povečajo občutek in nadzor.

Razumevanje in občutenje sebe in partnerja omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja z manjšim deležem iluzij. To vodi v učinkovitejše reševanje problemov, večje zaupanje vase in s tem tudi vedno več zaupanja v partnerja.

Razlage in večanje notranje povezanosti vam omogočijo bolje razumeti sebe, aprtnerja in vpliv partnerskih odnosov vaših staršev na vaše partnerske odnose. Ta področja so zelo pogosto nerazumljenja, ignorirana ali pa odgovornost za slab partnerski odnos prelagamo na partnerja čeprav smo pogosto nevede tudi sami sokrivi za kronične težave v odnosu.

Redno sodelovanja na programu vam omogoči povezavo med razumevanjem v zavesti in občutenjem v telesu. Omogoča večanje čutenja telesnih odzivov na določena čustva in pomaga razkrivati in sprejemati potlačene travme nastale v preteklosti in razumeti, kako neučinkovitost uporabe teh čustev kronično negativno vpliva na obstoj ali pa oblikovanje primerne podlage za partnerski odnos.

Kako vam bo program pomagal?

AEQ nam omogoča dvigniti čustveno zrelost. Proces temelji na štirih korakih:

Učiti se in razumeti, raziskovati in občutiti; AEQ vaje povečajo občutek in nadzor.

Razumevanje in občutenje omogoča spoznanja, ki so potrebna za določitev resničnega stanja brez iluzij.

Spoznanja omogočajo sprejetje resničnega stanja v nas in odnosov, ki na nas vplivajo slabšalno.

Spremembe zajemajo tako um kot telo in zato prestanejo pritiske okolja, zaradi katerih bi se drugače sčasoma povrnili v prejšnje preživete vzorce.

25 dni po 70 minut v živo preko Zooma

4. 11. 2024 od 20.00 do 21.10 ure: začetek programa in prvo vodenje AEQ vaje.

- Sledi pet tednov razlag, vodenja AEQ vaj in odgovorov na vaša vprašanja. Vodenje vaj in učenje izražanja čustev po AEQ metodi bo vsak dan razen petka in sobote od 20.00 do 21.10 ure.

- 30 minut bom posvetil razlagi določenega področja, ki je povezan z čustveno zrelostjo in učinkovitostjo, 25 minut bom na kreativen in nepredvidljiv način vodil izbrano AEQ vajo in do 15 minut odgovarjal na vprašanja udeležencev programa.

- Vaje in protokole bom vodil na več različnih načinov in zaporedij ter s tem povečal razumevanje vaje in njen vpliv na zmanjševanje senzorno-motorne amnezije.

Gradivo

- V 25 dneh se boste spoznali tri AEQ vaje za nižanje SMA, dihalni protokol za večanje učinkovitosti uporabe agresivnih čustev šest čustev po AEQ pristopu. Vaje boste izvajali leže in stoje. Dihali pa leže, sede in stoje.

- Prejeli boste učbenik in tri AEQ vaje v PDF obliki, katere se boste učili na programu.

- V programu boste podrobno spoznavali naslednja čustva: Gnev, Poželenje, Navdušenje, Naslada, Ljubezen, Ljubosumje. Skozi primere se boste lahko učili kaj pomenijo in kako se lahko izražajo ter spoznavali kako učinkoviti ste v njihovi uporabi. Tako bo zagotovljeno najboljše celostno učenje AEQ pristopa, za dvig učinkovitosti uporabe čustev.

- Uvodno predavane je posneto in ga boste lahko v trajanju programa dvakrat pogledali. Prvič v prvem tednu programa in drugič v zadnjem tednu programa, ko vam bo to najbolj ustrezalo.

Dodelitev posnetka pri odsotnosti

- Če udeleženec zaradi nepredvidene situacije ne bo mogel prisostvovati vodenju vaje v živo, bo prejel dostop do audio posnetka vodenja vaje, ki si ga bo lahko ogledal enkrat v naslednjih 24 urah.

- Dodelitev posnetka je urejena s pravilnikom, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi. Posnetek vam dodelimo le v primeru, če je vaš zahtevek v skladu z določbami pravilnika. Pri kroničnih stanjih in čustveni neučinkovitosti je nepoznavanje pravil po katerih deluje življanje, fizika, čustva in čas in njihovo nespoštovanje poglaviten razlog za kronične težave.

- V primeru, da se programa ne bi mogli vsaj 20-krat udeležiti v živo, vam sodelovanja ne priporočam, saj učinek programa ne bo primeren.

- Pravilnik o upravičenosti do pošiljanja posnetkov vodenja vaj.

Dva audio posnetka AEQ vodenih vaj

Za lažjo predstavo, načina vodenja vaj v 25 dnevnih programih sem vam pripravil dva primera vodenja iz programa. Tako boste lažje določili, ali je sodelovanje v programu za vas mogoče in primerno.

Sledite navodilom in izvedite eno ali obe raziskovanji senzorno motorne zanke in stanja povezanosti ali razdvojenosti med telesom in zavestjo. Tako vam bo jasnejši proces učenja na mojih programih in se boste lažje in pravilnejše odločili, ali je sodelovanje v njih za vas primerno ali ne.

Play Video
Play Video

Cilji programa:

1

Doseči dovolj dobro razumevanje principov delovanja odnosov med dvema osebama, da lahko opazimo, kako se telesno odzivamo v določenih okoliščinah.

2

Dvig učinkovitost in natančnost zaznavanja dejanskega stanja, izboljšanju sposobnost predvidevanja, kako bo določeno vedenje v sedanjosti vplivalo na našo prihodnost in prihodnost tistih, s katerimi smo interesno povezani, ter kako lahko za spremembo prihodnosti uporabimo znano preteklost.

3

Kako je odnos med očetom in mamo, v katerem smo rastli ustvaril vzorce vedenja, ki močno, a pogosto nezavedno vplivajo na naše partnerske zveze. To znanje vam bo omogočilo prepoznavanje in preprečitev ponavljanja napak in neučinkovitega vedenja v zvezi.

4

Spremembe in napredek na področju čutenja in uporabe občutenega za sistematično spreminjanje določenih vzorcev vedenja v bolj primerne in učinkovite nam omogočajo višjo učinkovitost in pravilnost odločanja, vedenja in tako izboljšajo rezultate. Boljši rezultati in višja zanesljivost osebi omogoči boljšo zvezo s seboj in tako omogoča boljšo zvezo z drugo osebo.

5

Višje razumevanje vpliva čustvenih travm, preobremenitev pri športu ali delu, izgorelosti in kroničnih bolečin ter njihovemu vplivu na obliko odnosov v partnerski zvezi.

6

Razlaga procesov, ki privedejo do zakrčenja mišic prsnega koša, diafragme, ramen in vratu ter vodijo v spremembe drže, gibanja in uporabe glasu, besed in pogleda za spremembo odnosov. Te spremembe z leti postanejo nezavedni del nas, kar slabo vpliva na telo in um.

7

Dovolj dobro razumeti pomen sproščenosti za primerno čutenje občutkov užitka in uporabo čustev, katerih vloga je, da krepijo povezanost med dvema osebama (jeza, ljubezen, veselje, radost).

Učinkovitost programov smo dokazali z znanstvenimi raziskavami

V lanskem letu smo izvedli dva AEQ programa namenjeno samo izboljšanju partnerske/zakonske zveze. 176 udeležencev programov je samoocenilo, da se jim je zadovoljstvo v zvezi signifikantno izboljšalo, kar prikazuje spodnji graf. Zadovoljstvo v partnerskem/zakonskem odnosu se poveča, ker se povečajo prijetna čutenja in hkrati se zmanjšajo neprijetna in boleča čutenja.

Pomembno je še poudariti, da podatki jasno kažejo na večji uspeh dviga partnerskega/zakonskega zadovoljstva kadar se AEQ programa za izboljšanje njune zveze udeležita oba. 

Na AEQ programih za izboljšanje partnerske/zakonske zveze učim zavedanja čustev in telesnih občutkov. Poudarjam pomen izkušenj, ki jih vsak posameznik prinese iz primarne družine. Razlagam fizikalne zakone, ki veljajo tudi v odnosih v intimnih zvezah. Predvsem pa želim navdušiti udeležence AEQ programov, da si povečajo znanje o sebi, o svojih čustvih, o svojem telesu in o odnosih. Ter da prevzamejo odgovornost za svoje odnose.

Zakaj dvigovati čustveno zrelost in učinkovitost

Čustvena zrelost po AEQ metodi določa, kako močno in kompleksno čustvo lahko oseba sprejme ali izrazi ob ohranitvi primernega zavedanja in zavestnega nadzora, da lahko energijo čustva uporabi na način, ki omogoča boljše rezultate kot v preteklosti.

Proces učenja AEQ metode je primarno namenjen, da omogoči vedno več razumevanja sebe, prenosov energije znotraj sebe in med sabo ter okolico, kot pogoj za življenje. Bolj, ko razumemo te procese bolj jih lahko pri sebi opažamo, občutimo in s tem pravilneje vplivamo nanje ter tako spoznavamo, kje smo primerno in kje neprimerno razviti za učinkovito delovanje v sedanjosti ter boljše urejanje odnosov v okolju, v katerem živimo in delujemo. Tako postopoma spoznavamo lastno raven čustvene zrelosti na določenem področju življenja in oblikujemo »katalog« sposobnosti in pomanjkljivosti lastne some. Proces učenja konstantno usmerja, spodbuja, nagrajuje in kaznuje na poti dviga ravni povprečne čustvene zrelosti in dviga ravni čustvene zrelosti na področjih, kjer je bila v preteklosti premalo ali neprimerno razvita.

Program bo tako omogočil višjo stopnjo zaznavanja lastnih in partnerjevih občutkov in dejanskih telesnih odzivov v realnem času. Zmanjša se potreba po prikrivanju in popačenju ali nadomeščanju dejanskega odziva z drugačnim zaradi strahu pred odzivom druge strani ali očitki, ki onemogočijo uravnavanje odnosa. Tako dosegamo s časom vedno boljši partnerski odnos.

Statistika nam pokaže veliko bolj neprijetno resnico, da partnerski odnos z leti slabi in se vedno težje ohranja.

Janez Logar, 2015, magistrsko delo

Zakaj so partnerski odnosi običajno z leti vedno slabši?

Osnova za delujoč partnerski odnos je sposobnost zaznavanja občutkov in čustev tako svojih kot partnerjevih. Brez tega ne moremo poznati sebe in ne moremo niti vedeti, kaj želimo in kaj potrebujemo. To, kar ne znamo urediti sami, pa potem prenesemo na partnerja. Tako postanemo od njega vedno bolj odvisni in na tem področju nemočni. Nemoč pa postopno ustvari bes, prezir in protest proti partnerju, kar vedno bolj razdirajoče vpliva na zvezo in jo lahko na koncu tudi uniči.

Struktura programa

24-dnevni programi, ki jih vodim - pravila in njihova logika

Čustvena zrelost po AEQ metodi določa, kako močno in kompleksno čustvo lahko oseba sprejme ali izrazi ob ohranitvi primernega zavedanja in zavestnega nadzora, da lahko energijo čustva uporabi na način, ki omogoča boljše rezultate kot v preteklosti.

Proces učenja AEQ metode je primarno namenjen, da omogoči vedno več razumevanja sebe, prenosov energije znotraj sebe in med sabo ter okolico, kot pogoj za življenje. Bolj, ko razumemo te procese bolj jih lahko pri sebi opažamo, občutimo in s tem pravilneje vplivamo nanje ter tako spoznavamo, kje smo primerno in kje neprimerno razviti za učinkovito delovanje v sedanjosti ter boljše urejanje odnosov v okolju, v katerem živimo in delujemo. Tako postopoma spoznavamo lastno raven čustvene zrelosti na določenem področju življenja in oblikujemo »katalog« sposobnosti in pomanjkljivosti lastne some. Proces učenja konstantno usmerja, spodbuja, nagrajuje in kaznuje na poti dviga ravni povprečne čustvene zrelosti in dviga ravni čustvene zrelosti na področjih, kjer je bila v preteklosti premalo ali neprimerno razvita. Sposobnost zaznavanja občutkov in čustev, tako svojih kot partnerjevih je osnova za delujoč partnerski odnos. Brez tega ne moremo poznati sebe in ne moremo vedeti, kaj želimo in kaj potrebujemo in tako to kar ne znamo urediti sami prenesemo na partnerja. Tako postanemo od njega vedno bolj odvisni in na tem področju nemočni. Nemoč pa postopno ustvari bes, prezir in protest proti partnerju, kar vedno bolj razdirajoče vpliva na zvezo in jo lahko tudi uniči.

Če smo dovolj čustveno zreli, potem ljubimo osebo, ker nas dopolnjuje in jaz njo. Ne za to, ker jo potrebujemo, ampak ker jo želimo imeti ob sebi, in to je ljubezen. Če želimo ljubiti drugega, potem moram najprej ljubiti sebe. Če so me starši ljubili brez pogojev ali motivov in imeli sami primerno čustveno zrelost, ki so jo dvigovali primerno dvigovanju kompleksnosti življenja, je to dobra popotnica. A na žalost je tega zelo malo. Program bo usmerjem v to področje ob hkratnem zmanjševanju senzorne amnezije in odtujenosti od sebe, ki onemogoča sprejemanje in spreminjanje sebe, da bi tako partnerska zveza delovala bolje ali pa bi lahko tako spremenjen našel partnerja, s katerim bom lahko ustvaril trdnejšo zvezo.

Jeza, ljubezen in veselje so kinetične energije, ki dvigujejo urejenost ter omogočajo sintropijo. Sovraštvo, bes, maščevanje, prezir, protest pa so kinetične energije, ki ločujejo in nudijo možnost, da se ločiš od tistega, ki te postavlja v nemočen položaj. Če nočemo samega sebe uničiti, moramo uničiti odnos, ki nas postavlja v nemoč.

Program je primeren za vse, ki AEQ že poznajo in želijo znanje poglobiti. Lahko sproži močnejša čustvena stanja in zavedanja lastne nemoči v določenih čustvenih stanjih ter povzroči močnejše telesne bolečine zaradi višje sproščenosti trupa in trebušne prepone. Udeleženci poročajo o spremembi spalnega vzorca in veliko bolj živih sanjah.

Kaj menijo udeleženci o programu

Izboljšanje stanja se pri meni kaže kot kvalitetnejši odnos z ženo in otroci – bolj kot razumem in čutim svoje potrebe, hkrati bolj razumem njihove

AEQ dihanje je zame analogija za kladivo, ki ga je v filmu Kaznilnica odrešitve uporabljal Andy Dufresne. Orodje s pomočjo katerega lahko sebi v prid obrnem nastalo situacijo in posledično svojim otrokom namenim višjo doto za življenje. Ključna komponenta, ki je pri meni naredila razliko je razumevanje situacije skozi razlago...

Preberi več

Dvig čustvene zrelosti ni enostavna stvar, tu ni prostora za pretvarjanje

Program je bila zame izredno intenziven, lahko bi rekla tudi naporen, odvisno od dneva. Dvig čustvene zrelosti ni enostavna stvar, tu ni prostora za pretvarjanje. Aleš je vodil program strokovno, ustvarjalno, z ogromno dodatne razlage, ki je udeležencem omogočala razumevanje naših stanj in občutij, ki smo jih doživljali med programom....

Preberi več

Iz dna duše hvala za vse.

Zdravo Aleš, Pošiljam vam svoje videnje in doživetje tega programa in kako je meni odprlo oči in pomagalo. Najprej iz dna srca hvala za predanost, znanje in predvsem voljo in energijo, da vse to zmorete in predajate naprej, ter s tem pomagate delati velike spremembe pri ljudeh. Zame je bilo...

Preberi več

Srčno sem hvaležna za pristop AEQ metode k samemu sebi

Srčno sem hvaležna za pristop AEQ metode k samemu sebi. Z lastnim zavedanjem kotičkov telesa in dodatno razlago je globina res mogoča, s tem pa tudi spreminjanje lastnih vzorcev ter navad. Aleš ima veliko znanja in razumevanja posameznikovih situacij povezanih s fizičnimi tegobami, ki se kažejo skozi delovanje človeka. Srčno...

Preberi več

(če želite prebrati celo mnenje, kliknite na naslov objave)

Pomembno:

Pri spletnih AEQ programih je največ pozornosti namenjene vodenju vaj in je zato treba zagotoviti primerno kakovost slike, da bom lahko videl, kako izvajate vajo, ki jo vodim in kako se na vajo ter na povedano v programu odzivate. Vodenje AEQ vaj bo raznovrstno in ne bo vodeno po opisih vaj, ki jih prejmete v PDF obliki. Takšno vodenje vam bo omogočilo boljše dojemanje smisla vaje in ohranjalo pozornost na vaji ter telesu, kar je tudi namen vaje in programa. Zaradi namena programa bo na tem programu mogoče sodelovati v paru na isti kameri, saj bo tako viden medsebojen odnos med partnerjema, telesni odzivi na čustvena stanja in izražanje čustev med vajami.

Pridružite se programu

V primeru, da v prvih 3 dnevih programa ugotovite, da za vas ni primeren, vam vrnemo celoten znesek vplačane prijavnine. Po tem datumu vračilo denarja ali prenos na drug program ni več mogoč.