BLOG

PRAVILNO DIHANJE PRI ŠPORTU

Dihanje je osnovna življenjska funkcija, ki omogoča spremembo kemične energije hrane v energijo, potrebno za delovanje telesnih sistemov, zavedanje in gibanje. To pa je mogoče le, če je v telesu dovolj CO2…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Vesna Tomšič

Glede na seminar prve stopnje, ko smo spoznavali osnovne pojme in razlago njihovega pomena, kot so senzorno motorna amnezija povezana z neredom, zakonu o vzajemnem učinku, refleks zelene in rdeče luči in travme o membrani, so na drugi stopnji to znanje…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Teja Šinkovec

Spomladi leta 2021 sem se prvič srečala z Aeq metodo in Aeq vajami. Po prvi vaji je napetost oz. bolečina v mečih, ki je bila prisotna zadnje 3 leta, čudežno izginila. Med vajami so bile neprestane prisotne slabosti, v stegnih neznana bolečina prve tri tedne izvajanja vaj…

PREBERI VEČ »

Učiteljica AEQ metode 1.stopnje -VOLJA – MIŠLJENJE

Naše počutje, dosežki in rezultati življenja so odvisni od mišljenja in prepričanj, vendar v povezanosti z voljo in njuni odvisnosti. Lahko imamo še tako voljo, a če bo ta v nasprotju z našim mišljenjem, slednje prevlada saj je moč mišljenja dvakrat močnejša od volje. Iz svojega…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Janez Logar

V letu 2021 sem se spoznal z AEQ metodo. In z Alešem Ernst. Aktivno sem se udeležil štirih AEQ programov. Vmes sem redno izvajal vaje. Po lastnem izboru. To mi je bila osnova za udeležbo na seminarju za učitelja 1. stopnje. Na seminarju smo dobili še dodatna znanja o…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Niko Akrap

Moja prva izkušnja z AEQ metodo sega približno 3 leta nazaj. Spomnim se, da je šlo za kineziološke dneve in na predstavitveno predavanje sploh nisem imel namen iti. Ker je eden od predavateljev odpovedal svojo prezentacijo so se ure predavanj spremenile in…

PREBERI VEČ »

Senzorno motorna iluzija

Ne smemo pozabiti, da smo se v zgodnjem otroštvu vsi srečevali z obdobji nemoči. A če ta ne bi bila zlorabljena s strani okolice, do ločenosti od izvira energije sploh ne bi prišlo. Tako tudi ne bi prišlo do pomanjkanja upanja in vere…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Lana Bauman

Od konca izobraževanja za učitelja AEQ metode prve stopnje se mi je življenje obrnilo na glavo. Na življenje sem začela gledati drugače – skozi oči vzrokov in posledic fizikalnih zakonov in kršenje ali upoštevanje le teh. Zdaj se zavedam, da naključja ne obstajajo, da…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 2. stopnje, Petra Košmrlj

Na izobraževanje za učitelja AEQ metode sem se podala zaradi lastnega raziskovanja in pomoči sebi, zato po koncu izobraževanja za 1. stopnjo nisem razmišljala o nadaljevanju. Pa ne zato, ker me slišano na 1. stopnji ne bi navdušilo, temveč zato, ker sem se…

PREBERI VEČ »

Zmanjševanje razdeljenosti

Delitev med telesnim in energetskim, ki jo v AEQ metodi® imenujemo senzorno-motorična amnezija, ni mogoče odpraviti samo z znanjem o telesnih procesih ter soodvisnostih uma in telesa. Znanje je površinski fenomen in pripada…

PREBERI VEČ »

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje, Maja Tapaj

Zadnje nekaj let sem se srečala z raznimi izobraževanji, metodami in tehnikami, katerih glavni namen je bil delo na sebi. Lansko leto pa sem se prvič, na pravi način, srečala z Alešovo AEQ metodo, in se takoj brez pomisleka odločila za seminar učitelja 1. stopnje.

PREBERI VEČ »